Kontaktné informácie

ALTWAY, s.r.o. – produkčná spoločnosť

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Košice I,
oddiel Sro, vložka číslo: 28346/V.

IČO: 46 332 189
DIČ: 2023333004
BANKOVÉ SPOJENIE (IBAN): SK83 0200 0000 0029 3697 0855 (VÚB, a. s.)

NIE SME PLATCAMI DPH.

SÍDLO SPOLOČNOSTI:
Háj 36, Turňa nad Bodvou 044 02
Slovenská republika

E-mail: altway@gmail.com
Mobil: +421 940 400 500
WWW: www.ALTWAY.sk

Sídlo spoločnosti primárne neslúži na stretnutia s klientmi. V komunikácii preferujeme mail, telefón a osobné stretnutie kdekoľvek na Slovensku (najčastejšie sme v Košiciach).